GDPR (nya Dataskyddsförordningen)

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

För Wermlands Brygghus är det viktigt att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.

Privatpersoner som besöker oss på evenemang

Vårt mål är att göra det enkelt för dig. Vi behöver dina personuppgifter för att idientifiera dig som kund och vad vi avtalat om.

Den nya lagen innebär att du som kund har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Varifrån kommer dina personuppgifter
Vi samlar in de personuppgifter som du ger till oss i samband med bokning av evenemang, dvs namn, telefonnummer och/eller mail-adress. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

Information till dig som är kontaktperson eller användare hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till oss

Vi samlar enbart in de personuppgifter från kontaktpersoner eller användare som vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot de företag, organisationer eller ideella föreningar vi har ett kommersiellt avtal med. Personuppgifter är information som identifierar vem du eller de personer du företräder är, exempelvis namn, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress.

Varifrån kommer dina personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du ger till oss i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för. Vi sparar dina personuppgifter så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller.

Så behandlar vi dina personuppgifter och varför
Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående tjänsterelaterade och administrativa ärenden eller för att ge andra relevanta upplysningar.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

Enligt Dataskyddsförordningen har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Wermlands Brygghus AB
Dalavägen 23
681 30 Kristinehamn
Telefon: 070-438 45 77
Mail: info@wermlandsbrygghus.se