Kontakt

kontaktnyAdress: Wermlands Brygghus, Dalavägen 23, 681 30 Kristinehamn

Telefon: 070-438 45 77      Mail: info@wermlandsbrygghus.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Wermlands Brygghus finns på Facebook – se ovan – eller hitta oss här: https://www.facebook.com/WermlandsBrygghus/

Wermlands Brygghus finns på Instagram. Du hittar oss här: @wermlandsbrygghus

Det är vi som jobbar på brygghuset:

Christina och Hans Skan
Styrelsen 2018; Jesper Linde, Hans Skan, Jonas Kandefeldt, Eva Julin-Dombrowe och längst fram Irina Swahn