Utveckling

Etikettering – manuellt

Slutligen ska etiketten på flaskan. Vi hade en egen ”patenterad etiketteringsmaskin”. Så fort flaskorna var torra kunde etiketten sättas på. Denna ”maskin” finns fortfarande kvar idag som backup vid särskilda tillfällen eller en specialserie.

Kapsylering – manuellt

Manuell kapsyleringmaskin. Alla flaskor får varsin kapsyl – tillsatt med armkraft! På detta vis hanterade vi de första 150 000 flaskorna.

Inmäskning – maj 2013

Inmäskning pågår! Den första färdiga produkten blev klar i juli 2013 och det var en ale som vi kallade Premiärbrygd. Sen dess brygger vi Wermlands Ale ochWermlands lättöl, ca 1000 liter per vecka.