Dryckesbranschrapporten 2019

Nu finns årets dryckesbranschrapport att läsa och bl a finns ett avsnitt om oss på sidan 43. Läs rapporten.