Gårdsförsäljning av jästa drycker kan göra Sverige rikare

Gårdsförsäljning av jästa drycker kan ge en kraftfull näringslivsutveckling i svensk glesbygd och bli en reseanledning på samma sätt som vi vallfärdar till Skottland för whiskyn och till Frankrike för champagne. Läs hela det klarsynta inlägget i debatten på NWT:
http://nwt.se/asikter/debatt/2017/09/07/gardsforsaljning-kan-gora-Sverige