Riksdagsbesök

Den 26 januari besökte föreningen Sveriges Oberoende Bryggerier Sveriges Riksdag för att diskutera differentierad alkoholskatt. Stort intresse och livliga diskussioner. Vi hoppas på effekt.

Delgationen från föreningen Sveriges Oberoende Bryggerier; Hans Skan (Wermlands Brygghus), David Sundén, Erik Frithiof (Hyllie Bryggeri) och Robert Andersson (föreningens kommunikatör).