Vi vann!

Kammarrätten i Göteborg avslog överklagan från Karlskoga kommun. De säger ”Tillstånd för att sälja folköl är inte enbart knutet till tillverkningsstället. Man kan även sälja från t ex en varubil.”

Att lämna ut förbeställd folköl på REKO-ringar är således tillåtet. Domen äger laga kraft om tre veckor och efter det kan vi åter sälja folköl på REKO-ring i Karlskoga.