30-liters fat – våren 2015

fat_mars2015liten

Vi får förfrågningar på fatleveranser och börjar arbeta med 30-liters engångsfat.