Miljöarbete

Vi värnar om miljön och söker ständigt sätt att återanvända och ta tillvara på smått som stort.

Här är några exempel på återanvändning:

  • våra flaskor är engångsflaskor, vi betalar 16 öre per flaska för att ingå i det svenska glassåtervinningssystemet. Att smälta ner glas och sedan göra nya flaskor är betydligt vänligare för miljön än returflaskor där man diskar flaskorna med mycket starka miljöovänliga diskmedel. Läs mer.
  • våra fat är engångsfat som fungerar som petflaskor och alltså återvinns.
  • när vi kyler den varma vörten använder vi kranvatten, returvattnet håller 80 grader. Det placerar vi i en hetvattentank för att använda nästa dag. Då spar vi energi vid uppvärmningen.
  • vår restprodukt, drav, innehåller mängder av energi och kan användas som djurfoder och gödsel. Det går också att göra biogas av drav och att baka med drav. Idag hämtas det mesta av en bonde från trakten och lite går till Nässundets Vedugnsbageri samt till Krongårdens restaurang – de senare två bakar bröd.
  • Vi använder biodiesel för uppvärmning av vår ångpanna, som i sin tur värmer bryggverket
  • urdruckna flaskor kan också göras om till andra produkter. Just nu är det ett UF-företag som gör whiskyglas av urdruckna flaskor.

Har du idéer och tips kring återanvändning är du välkommen att höra av dig!